Trin 1

Få en god idé og før den ud i livet

Som lokal iværksætter-pilot arbejder du med at planlægge og gennemføre et projekt, der gavner dit lokalområde, dvs. der hvor du bor eller færdes.

Måske hjælper det nogle mennesker i dit lokalområde eller forbedrer dit lokalområde på anden vis. Det kalder man for social innovation.

Social innovation handler om at lave projekter eller produkter, der gennem nye ideer og nye måder at gøre tingene på bidrager til at løse samfundsmæssige eller miljømæssige problemer, eller som skaber en social værdi. Det kan fx være at mindske ensomheden hos folk, der bor alene.  

Social innovation bygger på din evne til kreativitet, innovation, iværksætteri og entreprenørskab
Se eksempler på social innovation i boksen til højre. 

Kreativitet
Kreativitet er din evne til at få gode ideer ved at tænke 'ud af boksen', dvs. tænke på nye måder. Men det er ikke nok at få en god idé. Du skal også kunne omsætte den til et konkret produkt eller et konkret projekt.

Innovation
Det er det, innovation handler om. Innovation er altså at få en god idé og omsætte den til et konkret produkt eller projekt.

Iværksætteri
Men det er heller ikke nok med et konkret produkt eller et konkret projekt. Det skal også sættes i værk. Det er fx ikke nok at have udviklet en konkret model for, hvordan man kan mindske madspild, hvis ikke der er nogen, der bruger modellen. Og der er ikke meget ved at udvikle et nyt produkt, hvis ikke det bliver sat i produktion, så det kan komme ud og gøre gavn hos dem, der skal bruge det. Det er det, som iværksætteri handler om. Iværksætteri er altså evnen til at gennemføre innovationen.  

Entreprenørskab
Entreprenørskab er den samlede evne til både at få den gode idé, gøre den konkret og sætte den i værk, så den får værdi for andre. Det er det, du og din gruppe kommer til at lære i det her forløb. 

Hvordan får man en god idé?
Du og dit hold/klasse skal nu i gang med at finde ideer til projekter, der kan gavne lige netop jeres lokalområde. Jeres lokalområde kan være den by, hvor I går i skole eller det område, hvor en eller flere af jer bor. Alle mennesker kan få gode ideer. Så det kan du også. Især sammen med andre mennesker. Det er nemlig oftest sammen med andre, at de allerbedste ideer opstår. Det kræver bare, at alle er indstillet på at bevæge sig ind i det, man kan kalde mulighedernes rum. Mulighedernes rum er et sted, hvor:

  • Man aldrig skyder ideer ned – hverken sine egne eller andres
  • Man er legende, undersøgende og nysgerrig
  • Man arbejder sammen om at finde og udvikle ideer.

Opgaver


I idéudviklingsfasen arbejder I overordnet med følgende spørgsmål:

  • Hvilke problemer ser vi/hører vi om/oplever vi/kender vi til i lokalområdet?
  • Hvad kunne vi godt tænke os var anderledes?
  • Hvordan kan vi forbedre lokalområdet?

Brug idéudviklingsøvelserne herunder. 

Idéudviklingsøvelser


1. Lokalavisen

Læs i lokalavisen og kig fx under læserbreve – hvilke problemer er der i lokalområdet? Hvordan kunne vi løse problemet? Slut af med at skrive ideerne ned på hver sin post-it. 

Varighed: 20-30 min.
 

2. Problemer i nærområdet

Lav en brainstorming på problemer i plenum eller grupper – fx hvilke problemer oplever jeg selv i relation til lokalområdet? Er der noget, jeg savner/godt kunne tænke mig i lokalområdet? Slut med at skrive ideerne på hver sin post-it. 

Varighed: ca. 20 min.
 

3. Beginners mind

Se på lokalområdet med friske øjne. Forestil dig at du lige er dumpet ned fra mars og aldrig har været her før. Gå rundt i lokalområdet og tag fotos af et problem. Eller af en herlighed, du synes skal udnyttes bedre. Slut med at skrive ideerne på hver sin post-it. 

Varighed: 30-60 min.
 

4. Billedøvelse

Print billedkortene ud fra download-boksen nederst på siden, klip dem ud og spred dem ud på gulvet. Vælg nu et billede hver. (I får 20 sek. til at vælge). Stil jer sammen to og to og brain på ideer med udgangspunkt i, hvad billederne får jer til at tænke på. Fx ideer der kombinerer de ting, der er på de to billeder (I har to minutter). Fremlæg for hinanden. Saml op med fælles ideudvikling – er der kommet ideer ud af at høre hinandens oplæg? Slut med at skrive ideerne på hver sin post-it. 

Varighed: 15-20 min.

Realisme/optimisme-øvelse


Øvelse til at undersøge jeres ideer nærmere

I skal nu barbere jeres seks til otte ideer ned til max tre ideer: 

1. Print optimisme- og realisme-kortet ud fra download-boksen herunder. Læg først optimismekortet på bordet og tal om alle styrkerne og mulighederne ved jeres idé. Det er forbudt at sige, at noget ikke kan lade sig gøre.

2. Læg nu realismekortet på bordet og tal om ideen ud fra, hvad I mener, der realistisk set kan lade sig gøre. Gør sådan med alle ideer og udvælg de bedste. Måske får I nogle helt nye ideer. Det er også fint! 

3. De udvalgte ideer skrives ned på hver sin post-it. 

Flyv videre til trin 2

Teamkultur

Tænk ud af boksen

Hvorfor er en bog firkantet? Hvorfor kommer side 2 efter side 1? Og hvorfor er tandpasta altid på tube? At tænke 'ud af boksen' handler om at sætte spørgsmålstegn ved ting, vi normalt tager for givet.

Ord- forklaring

Kreativitet: At få gode ideer ved at tænke 'ud af boksen'

Innovation: At omsætte sin kreativitet til et konkret projekt eller produkt

Iværksætteri: At sætte projektet eller produktet i værk, så andre får gavn af

Entreprenørskab: Den samlede evne til at få den gode idé, gøre den konkret og sætte den i værk, så den får værdi for andre.