Trin 9

Gennemførelse af projektet – hvem gør hvad?

I har nu gjort reklame for jeres projekt og er klar til selve gennemførslen – altså de konkrete aktiviteter, der involverer jeres målgruppe(r). Det er vigtigt, at I har helt tjek på, hvem der gør hvad undervejs, så der ikke er noget, I glemmer. Sæt jer ned og tal hele projektforløbet igennem fra start til slut, så I har overblik over alt det, der skal ske, ned til mindste detalje.  

Hvis I fx skal holde en fællesspisning, er det vigtigt at skrive ned, hvad der skal ske før, under og efter arrangementet. Hvad skal der købes ind? Hvad skal der ske, når folk begynder at komme? Hvem byder folk velkommen og fortæller dem, hvor de skal sidde? Er der nogen, der skal præsentere menuen? Hvem stiller maden frem på bordene osv.?

Husk over at skriv ned, hvad der skal ske efter arrangementet. Hvem rydder op og gør rent? Hvem afleverer evt. lånte ting tilbage? Hvem sørger for at låse lokalet af og aflevere nøglerne?

Det skal I tage stilling til i en gennemførselsplan, det vil sige en plan for, hvem der gør hvad under selve gennemførslen.  

Opgaver


Download og udfyld sedlen med gennemførselsplanen herunder, så I får talt hele processen igennem, fra folk starter med at bruge jeres projekt/ komme til jeres event og til det slutter. Hvad der skal gøres undervejs, og hvem der skal gøre det?

Flyv videre til trin 10

Evaluering