Trin 3

Konceptudvikling – fold jeres idé ud til et koncept

I er nu blevet en del af en gruppe, hvor I har udvalgt en idé. Den idé skal nu foldes ud til et koncept. Et koncept er den samling af ideer, der ligger bag udformningen af et givent projekt eller produkt.

Som social iværksætter eller iværksætterpilot arbejder man med koncepter, som hjælper eller gavner andre. Fx ligesom Ronja på 9 år. Hun har startet en hjemmeside, der hedder flygtningevenner.dk. Her kan danske børn og flygtningebørn få kontakt med hinanden, så de kan aftale at mødes og lege – og blive venner. Konceptet for projektet Flygtningevenner.dk er altså at skabe en hjemmeside, der kan hjælpe danske børn og flygtningebørn med at blive venner. 

I skal nu folde jeres idé ud til et koncept. Se mere under opgaver nedenfor. 

Opgaver


Print spørgsmålsarket herunder ud og udfyld det ved at diskutere og svare på nedenstående spørgsmål:

  • Hvad er formålet med projektet? Hvad er det for et problem, som projektet forsøger at løse?
  • Hvem er målgruppen/målgrupperne for projektet? Hvem er det, projektet hjælper?  
  • Hvilke konkrete aktiviteter består projektet af? Er projektet en hjemmeside, et loppemarked, en ny ungdomsklub eller hvad er det helt præcist?  
  • Hvordan hænger projektets aktiviteter sammen med projektets formål? Dvs. hvordan hjælper aktiviteterne projektets målgruppe(r)?

Flyv videre til trin 4

Partnere

Koncept

Et koncept er den samling af ideer, der ligger bag udformningen eller markedsføringen af et givet produkt eller projekt.
 
Kilde: Den danske ordbog.