Læringsmål

Der er følgende læringsmål for materialet, jvf. læreplanen for faget Iværksætter.

Muligheder

 • Eleverne kan analysere egne og andres ideer.
 • Eleverne kan identificere ideer og muligheder i omverdenen.

Processtyring

 • Eleverne kan strukturere en arbejdsproces.

Netværk og kommunikation

 • Eleven kan anvende netværk.
 • Eleven kan kommunikere målrettet i forhold til en målgruppe.

Indflydelse og påvirkning

 • Eleven får forståelse for, at man selv har indflydelse på sine omgivelser, herunder konkret erfaring med, hvad man selv kan gøre for at skabe forbedringer i sit nærområde.

Samarbejde

 • Eleven får forståelse for, hvad et godt samarbejde er, og hvad det kræver af den enkelte og af gruppen.
 • Eleven får konkrete værktøjer til den gode samarbejdsproces.
 • Eleven får konkrete erfaringer med samarbejde, herunder løbende supervision og evaluering af samarbejdsforløbet.

Projekt­ og selvledelse

 • Eleven får forståelse for, hvordan man planlægger et projekt fra start til slut, herunder definerer konkrete opgaver og deadlines og beslutter, hvem der er ansvarlige for hvad.
 • Eleven får konkrete værktøjer til planlægning og projektledelse.
 • Eleven får konkrete erfaringer med projekt­- og selvledelse, herunder løbende supervision og evaluering af projektforløbet.