Trin 4

De rette samarbejdspartnere kan styrke dit projekt

De fleste projekter bliver styrket af, at man finder nogen at arbejde sammen med. For tit kan en god samarbejdspartner bidrage med noget, man ikke selv har. Det kan fx være særlig viden om, hvordan man kan gribe projektet an, adgang til lokaler eller forbindelse til projektets målgruppe.

En samarbejdspartner kan fx være en enkeltperson, forening eller virksomhed. Nogle samarbejdspartnere deltager i selve udviklingen af projektet, mens andre måske bare siger ja til at stille et lokale til rådighed.  

Eksempler på samarbejdspartnere
Hvis projektet fx er en fælles sportsdag for byens unge, har byens bager eller pizzeria måske lyst til at bidrage med kager eller pizza til nedsat pris eller måske gratis. Hvis projektet er 'et godt formål', kan man sommetider få lokale erhvervsdrivende til at sponsorere arrangementet med fx gratis sodavand eller lignende.    

Fordi I nu er ved at blive uddannet til iværksætterpiloter, er det vigtigt, at I får erfaring med at finde og arbejde sammen med en samarbejdspartner. Derfor skal I nu beslutte, hvilken/hvilke samarbejdspartner(e), der kan styrke jeres projekt.

Alle har et netværk, der måske kan bidrage
Tænk over, hvem I hver især kender, som kan bidrage med noget til projektet. Måske synes I ikke umiddelbart selv, at I kender nogen, som kan bidrage, men alle har en omgangskreds af familie og venner – som igen har en omgangskreds af familie og venner osv. Så tænk over, hvilke styrker, jeres familie og venner har – og som måske kan gavne jeres projekt. Og husk, at de fleste rigtig gerne vil hjælpe med noget, hvis de bliver spurgt. 

I skal huske tænke over, hvem målgruppen er for jeres projekt er, når I går i gang med at finde samarbejdspartnere, så det, samarbejdspartneren kan bidrage med, passer til projektet. 

NB! I skal først kontakte jeres potentielle samarbejdspartnere under trin 6 - Pitch.

Opgaver


Beslut jer for hvilken/hvilke samarbejdspartnere, I gerne vil have med på jeres projekt og svar på følgende: 

  • Hvad kunne vi have brug for hjælp til?/ hvad har vi svært ved at løse selv?
  • Skal vi have en samarbejdspartner, der repræsenterer eller har kontakt til målgruppen/brugerne af projektet? (fx et plejehjem, hvis målgruppen er ældre)
  • Hvem vil vi gerne have med som samarbejdspartnere?
  • Hvad skal samarbejdspartnerens rolle være?
  • Hvordan kontakter vi dem?
  • Hvem i gruppen kontakter hvilke samarbejdspartnere?

Print evt. skemaet herunder ud og udfyld spørgsmålene. 

Flyv videre til trin 5

Projektskriv

Find andre der vil bidrage

En samarbejdspartner kan fx være en sportsklub, hvor I kan låne lokaler. Eller skolens pedel, der kan hjælpe med at sætte en scene op.