Pilotbevis

Klassen har nu gennemgået alle ti trin og lært at udvikle og gennemføre et projekt fra idé til afvikling. I kan nu downloade pilotbeviser og udfylde til hver enkelt elev.