Trin 6

En pitch forklarer, hvad jeres projekt går ud på

I skal nu forberede, hvordan I vil kontakte dem, I gerne vil have med som samarbejdspartner – hvad vil I sige til dem? Inden I kontakter dem, er det vigtigt, at I nogenlunde ved, hvad I gerne vil have ud af samarbejdet, så de har noget konkret at forholde sig til, når I kontakter dem.

Det er altså ikke nok at spørge, om de vil være samarbejdspartnere. I skal fortælle, hvad I gerne vil samarbejde om, og hvad samarbejdet indebærer, dvs. hvad de konkret skal gøre som samarbejdspartnere (fx levere gratis pizzaer eller stille lokaler til rådighed).

Det gør I ved at forberede en pitch. En pitch er en kort mundtlig præsentation af projektet. Den bruges især over for potentielle samarbejdspartnere, når man kontakter dem vedrørende samarbejde. Derfor er målet med en pitch, at man får forklaret modtageren, hvad projektet går ud på og giver modtageren lyst til at engagere sig i projektet. Hvis modtageren er interesseret i at høre mere om jeres projekt, kan I sende dem jeres projektbeskrivelse.

Opgaver


1. Forbered en pitch til de samarbejdspartnere, I vil kontakte, ved at svare på spørgsmålene herunder:  

  • Problem: Hvad er det for et problem, som jeres projekt forsøger at afhjælpe? Tal gerne i billeder eller historier.
  • Løsning: Hvordan løser/afhjælper jeres projekt problemet?
  • Målgruppe/brugere: Hvem er målgruppen for eller brugerne af jeres projekt?

2. Øv jer i at pitche projektet for en anden gruppe, for jeres lærer eller for hele klassen.

3. Beslut hvordan I vil kontakte dem (telefon/mail/brev/direkte henvendelse), og hvem i gruppen der skal gøre det (gerne flere).

  • Hvis I vil ringe til en potentiel samarbejdspartner, starter I med at præsentere jer selv – hvad hedder I, hvor ringer I fra, og hvorfor ringer I? Se eksempel til højre. 

4. Hvis samarbejdspartneren gerne vil bidrage til jeres projekt, er det en god idé at lave en samarbejdsaftale og få den underskrevet, når aftalen er på plads. Se eksempel på samarbedsaftale nedenfor. 

Eksempel på samarbejdsaftale

Lyngby 12/5-2017

Samarbejdsaftale mellem Gruppe 1 på Trongårdsskolen og sportshallen

Gruppe 1 fra 10.D på Trongårdsskolen har lavet en aftale med sportshallen om at måtte låne deres lokaler lørdag d. 12. december kl. 9.00-18.00. Sporthallen udlånes til arrangementet 'Sport for byens unge', hvor alle unge i byen inviteres til at komme og prøve forskellige sportsaktiviteter. Selve arrangementet foregår kl. 10-14, men 10.D får adgang til sportshallen kl. 9.00 og skal have ryddet op senest kl. 18.00, hvorefter nøglen afleveres til halmesteren. Det er aftalt, at sportshallens café holder åbent under arrangementet.

Dato og underskrift (sporthallens repræsentant)
Dato og underskrift (skolens repræsentant)

Flyv videre til trin 7

Planlægning
  • "Hej. Mit navn er Sofie Nielsen. Jeg går i 10. klasse på Nordvangs- skolen. Jeg ringer, fordi vi er en gruppe, der er ved at lave et lokalt projekt, der skal gøre det nemmere for unge flygtninge, der lige er kommet til byen, at få nye venner og blive integrerede. Jeg ringer for at høre jer, om I kunne være interesserede i at samarbejde om projektet ved at ….."