Trin 5

Projektbeskrivelsen gør projektet endnu mere konkret

Jeres gruppe har nu foldet jeres idé ud til et koncept, som I har beskrevet. Og I har besluttet, hvilken/hvilke samarbejdspartner(e) I vil forsøge at få med i projektet. Nu skal I gøre det hele endnu mere konkret ved at lave en projektbeskrivelse. En projektbeskrivelse er en tekst, der beskriver jeres projekt. Den kan I bruge til at sende til de potentielle samarbejdspartnere, I gerne vil have med i projektet, så de kan læse om projektet. I kan også bruge projektbeskrivelsen til at sende til nogle, I gerne vil have til at støtte jeres projekt med penge, fx en pulje eller en fond. Projektbeskrivelsen er altså ikke bare en tekst, der beskriver projektet, til jer selv, men en tekst, I kan vise til andre. 

Projektbeskrivelsen er et vigtigt led i processen
Projektbeskrivelsen er også et vigtigt led i jeres proces med at skabe et projekt. For når man er ved at skrive projektbeskrivelsen, finder man tit ud af, at der er en række ting, man ikke har overvejet eller taget stilling til endnu – og så må man diskutere det i projektgruppen, inden man kan skrive projektbeskrivelsen færdig.

Nogle projektbeskrivelser er korte, andre er lange, og en god projektbeskrivelse kan se ud på mange måder. Men uanset hvordan I bygger den op, er der en række ting, den skal give svar på for at forklare projektets koncept:

 • Formål – hvad er det for et problem, som projektet forsøger at løse?
 • Målgruppe(r) – hvem er det, projektet hjælper/henvender sig til?  
 • Aktiviteter – er projektet en hjemmeside, et loppemarked, en ny ungdomsklub, eller hvad er det helt præcist?  
 • Hvordan hjælper aktiviteterne projektets målgruppe(r)?

Opgaver


Spørgsmål til den gode projektbeskrivelse
Spørgsmålene herunder kan hjælpe jer med at udarbejde en god projektbeskrivelse. I kan også downloade spørgsmålene fra boksen herunder, udfylde og printe den ud.  

 • Titel: skriv projektets titel
 • Resumé: beskriv kort hvad projektet går ud på
 • Problem eller formål: Hvilket problem er det, projektet vil løse? Hvad er projektets formål?  
 • Målgruppe: Hvem er målgruppen (målgrupperne)? Hvem får gavn af projektet?
 • Aktiviteter: Beskriv hvilke konkrete aktiviteter jeres projekt består af.
 • Løsning: Hvordan løser/afhjælper jeres projekt problemet?
 • Succeskritererier: Hvad er projektets succeskriterier? Vær så konkret som muligt.
 • Kommunikationsplan/markedsføring: Hvordan vil I sørge for, at målgruppen får information om jeres projekt?
 • Samarbejdspartnere: Hvis projektet har nogle samarbejdspartnere, så beskriv dem her.
 • Økonomi: Er der brug for penge for, at projektet kan blive til noget? Hvis ja, hvor skal pengene komme fra? (fx støtte fra kommunen, deltagerbetaling mv.)
 • Evaluering: Hvordan vil I evaluere projektet?
 • Det praktiske: Tid, sted, økonomi osv.
 • Om os: Skriv hvem der står bag projektet. 

Flyv videre til trin 6

Pitch

Søg støtte

Mange kommuner har puljer til ungdomsprojekter. Prøv at google din kommunes navn og ordet 'pulje' eller ring og spørg jeres kommune, om den har en pulje, der evt. kan støtte jeres projekt.

Puljer

En pulje er en pose penge, som det offentlige (fx en kommune eller et ministerium) har besluttet at uddele til bestemte typer af projekter. Hvis man ønsker at søge økonomisk støtte til sit projekt, skal man sende en ansøgning til puljen, og efter noget tid får man svar på, om puljen vil støtte projektet eller ej.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har en række puljer, der støtter ungdoms- projekter. Det er primært foreninger, der modtager støtte. 

DUF tilskud og puljer

Fonde

En fond er en selvejende institution, der uddeler penge til forskellige projekter. Mange fonde giver penge til sociale eller kulturelle projekter. Andre giver fx til forskning. Hvis man ønsker at søge økonomisk støtte til sit projekt, skal man sende en ansøgning, og så beslutter fonden, om den vil støtte projektet eller ej.