Sprogcafé og cykelværksted for flygtninge

Netværket Roskilde Flygtningevenner vil gerne vise mennesker på flugt, at de er velkomne i byen

Da der begyndte at komme mange flygtninge til Roskilde, satte en gruppe af frivillige sig sammen for at etablere et netværk af beboere i byen, som gerne ville være gode naboer for alle de nye tilflyttere. Hanne Moe var initiativtager og indkaldte til et møde, inden asylcenteret i Roskilde åbnede.

"Folk havde en masse ideer til aktiviteter, som blev skrevet ned. Efter mødet dannede vi arbejdsgrupper, som straks gik i gang med at organisere aktiviteterne," fortæller Hanne Moe.

Ideen var blandt andet at hjælpe flygtninge med at få danske venner, træne sproget og komme i gang med en almindelig dansk hverdag. Gruppen tog kontakt til Røde Kors og fik lov at lave nogle af aktiviterne i lokaler på asylcentret. Der blev etableret en hjemmeside og en Facebook-side, og det gik hurtigt med at få mange af byens borgere med i netværket.

Sprogcafé og cykelværksted
“I dag har vi aktiviteter som café, sprogcafé, krea-værksted, cykelværksted og kunstværksted. Og nogle gange laver vi udflugter eller andre arrangementer for børnefamilier. Vi har også en ordning, hvor man kan melde sig som mentor eller venskabsfamilie for en flygtning eller en hel flygtningefamilie,” fortæller Hanne Moe.

Styregruppen holder møde en gang om måneden, hvor alle tovholderne for de forskellige aktiviteter mødes. Medlemmer af netværket kan vælge at tage en mere aktiv rolle eller blot deltage i nogle af aktiviteterne, og alle kan donere ting som cykler eller gryder og pander, da køkkenting er meget efterspurgt af flygtninge, som netop er flyttet til egen bolig. På den måde er det op til den enkelte, hvor meget man bidrager med.

I dag er asylcenteret nedlagt, men Roskilde Flygtningevenner fortsætter. Nu hjælper netværket de mennesker, som har fået  opholdstilladelse og bor i byen, med at blive bedre integreret.

“Vi har startet Roskilde Flygtningevenner for at vise mennesker på flugt, at de er velkomne i Roskilde og give dem støtte og opmuntring i dagligdagen,” siger Hanne Moe.

Det er et stort arbejde at starte et større netværk som Roskilde Flygtningevenner, men man kan sagtens hente inspiration fra nogle af netværkets mange arrangementer og gode ideer – og skabe noget lignende i mindre omfang i sit eget lokalområde.

Hvordan ville I gøre det?

Hvis I skulle byde flygtninge i jeres område velkommen, hvordan ville I så gøre? 

Etablering af en petanque-bane, musikcafé, cykelværksted og skovtur med bål og snobrød er bare nogle af de aktiviteter, som Roskilde Flygtningevenner laver for at få byens flygtninge til at falde godt til. Fotos: Roskilde Flygtningevenner.