Lærerens univers

Iværksætterpiloterne er et undervisningsprojekt til udskolingen med fokus på 21. century skills. Projektet opøver elevernes evner til idéudvikling, samarbejde, problemløsning, planlægning, projektledelse samt selvledelse. 

Materialet lægger op til et forløb, hvor eleverne arbejder med at udvikle og afvikle et projekt, der vil repræsentere en økonomisk, kulturel eller social værdiskabelse i nærområdet. Det kan for eksempel være at arrangere et loppemarked for at rejse penge til flygtninge, etablere en fodboldturnering, planlægge fællesspisning eller udvikle en besøgstjeneste, hvor unge besøger ældre på plejehjemmet.  

Eleverne skal beslutte, hvad projektet skal handle om, sætte mål for det og projektlede det sikkert i mål. Således uddanner materialet eleverne til at være iværksætterpiloter med fokus på at sætte et positivt aftryk på lokalområdet. 

I har mulighed for at få gratis besøg af en projektpilot, der hjælper jer med at idéudvikle, lave teambuilding eller hvad I måtte have brug for samt besøg af en lokal spejderleder, der kan give input til lokale samarbejdspartnere, PR mm. Der er et begrænset antal pladser, som bookes efter først til mølle. 

Materialet består af:

  • Forløbsbeskrivelse til læreren. Her beskrives de 10 trin, eleverne skal igennem.
  • Gode eksempler på frivillige initiativer til gavn for lokalsamfundet.
  • Elevmateriale til de 10 trin, som eleverne skal igennem. Nogle trin indeholder korte elevtekster, mens andre desuden indeholder øvelser eller konkrete tips, skabeloner mm., der hjælper eleverne med at konkretisere, tilrettelægge, projektlede og udføre de konkrete aktiviteter.

Book en projektpilot

Vil I have besøg af en projektpilot, der kan hjælpe eleverne med at udvikle eller gennemføre deres projekter?

Læs mere her