Trin 1 - den gode idé

Eleverne udvælger ideer til projekter og danner grupper. 

Anslået tidsforbrug: 3-4 lektioner

Forberedelse:

 • Udvælg hvilke af idéudviklingsøvelserne, eleverne skal arbejde med.
 • Beslut processen for gruppedannelse: Vil du bestemme, hvordan grupperne skal sættes sammen, eller skal eleverne vælge sig ind på den idé, de bedst kan lide?

Det skal du bruge: Udvalgte øvelser til trin 1 samt post-its

Sådan gør du:

 • Start idéudviklingen ved hjælp af de øvelser, du har udvalgt. Eleverne skriver hver idé ned på en post-it.
   
 • Start idéudvælgelsen: Alle post-its hænges op på tavlen/væggen. Hvis der er væsentligt flere post-its end antallet af elever, så start med at reducere antallet, så det cirka svarer til antallet af elever. Det kan I fx gøre ved at stemme om hver idé og kassere dem, der får færrest stemmer, eller ved at slå ideer sammen, der ligner hinanden.
   
 • Ideerne undersøges ved hjælp af realisme/optimisme-øvelsen: Del eleverne op i grupper med ca. seks personer i hver. Gruppe 1 tager de første seks post-its, gruppe 2 de næste seks post-its osv. Hver gruppe skal nu undersøge styrkerne og svaghederne ved de seks ideer, som gruppen har fået, og barbere ideerne ned til en til tre ideer.
   
 • I plenum: Hver gruppe præsenterer kort sin idé/sine ideer og hænger post-it'en op på tavlen.
   
 • Alle går op og sætter en prik på to af de ideer, de kunne tænke sig at arbejde videre med. De ideer, der får flest prikker, vælges som de ideer, der skal arbejdes med.
   
 • Herefter dannes grupperne ved, at eleverne vælger sig ind på den idé, de helst vil arbejde med, eller ved, at du laver grupperne.

Gå til elevsiden trin 1 – den gode idé

Du styrer processen

Vær bevidst om, at gruppedannelsen er en essentiel del af projektet, og du kan sikre en god gruppedannelsesproces ved at hjælpe eleverne igennem den. Elever har tilbøjelighed til at vælge de samme at arbejde sammen med altid. Måske kan du blande kortene på en ny måde?