Trin 10 Evaluering

Grupperne evaluerer deres projekt og indsender fotos til Iværksætterpiloterne.dk

Varighed: 1-2 lektioner

Det skal du bruge: Evt. evalueringsspørgsmål på print (et eksemplar pr. gruppe)

Sådan gør I:

  • Eleverne læser teksten under fanebladet Evaluering
  • Hver gruppe evaluerer i fællesskab projektet med udgangspunkt i evalueringsspørgsmålene. 
  • Hver gruppe udvælger max 5 fotos, der illustrerer deres projekt og sender sammen med en kort beskrivelse til Iværksætterpiloterne.dk, så elevernes projekt kan blive lagt op på hjemmesiden her. (Sendes til projektleder Nicola Boserup på nib@youglobe.dk).

Gå til elevsiden trin 10 – Evaluering

Du styrer processen

Spring endelig ikke evalueringen over. Elevernes egen refleksion over det, de har lært, er med til at gøre hele processen til gode kompetencer.