Trin 3 Konceptudvikling

Trin 3 Konceptudvikling

Anslået tidsforbrug: 1 lektion

Det skal du bruge: Et spørgsmålsark pr. gruppe (downloades og printes ud). 

Sådan gør du:

  • Eleverne læser elevteksten under fanebladet 'Koncept'
  • Hver gruppe indkredser deres koncept ved at diskutere og besvare det udleverede spørgsmålsark.  

Gå til elevsiden trin 3 – Konceptudvikling

Du styrer processen

Du kan fx spore eleverne ind på emnet ved at lade dem brainstorme over, hvordan man skaber værdi for andre. Du fastholder det sociale i innovationen.