Trin 4 Samarbejdspartnere

Gruppen beslutter, hvilke samarbejdspartnere de har brug for i projektet. 

Anslået tidsforbrug: 30 minutter

Det skal du bruge: Et eksemplar af dokumente 'Vores samarbejdspartnere' (downloades og printes ud). 

Sådan gør du:

  • Eleverne læser teksten under fanebladet 'Partnere'.
  • Hver projektgruppe diskuterer og tager stilling til, hvilke type samarbejdspartnere de skal have med på deres projekt, og udfylder dokumentet 'Vores samarbejdspartnere'.
  • Du giver feedback på gruppernes valg af potentielle samarbejdspartnere.
  • I mødes i plenum og skriver alle gruppernes ønsker til samarbejdspartnere op på tavlen. Ved hver ønske til samarbejdspartner spørger du eleverne, hvem der kender en pizzabager, håndværker, halbestyrer, eller hvad det nu kan være eleverne har brug for.

NB! Det er vigtigt at tydeliggøre over for eleverne, at alle har et netvæk, selv om de måske selv synes, at de ikke kender nogen.  

Gå til elevsiden trin 4 – Samarbejdspartnere

Du styrer processen

Med dit kendskab til lokalsamfundet er du med til at spore eleverne ind på, hvilke samarbejdspartnere der kan være mulige at kontakte. Eleverne skal opmuntres til at turde tage springet til kontakt med virksomhederne.