Trin 7 Planlægning

Eleverne planlægger deres projekt.

Anslået tidsforbrug: 2 lektioner eller mere alt afhængig af elevernes projekter

Sådan gør du:

  • Eleverne læser teksten under fanebladet 'Planlægning'.
  • Hver projektgruppe udfylder en 'Aktivitetsplan' (downloades og printes) med angivelse af konkrete arbejdsopgaver, hvem der har ansvaret, hvad deadline er osv.  
  • Du giver feedback på planen, hvorefter gruppen retter til.

Gå til elevsiden trin 7 – Planlægning

Du styrer processen

I denne fase skal du være opmærksom på, at der kan opstå konflikter og gnidninger i grupperne. Rollerne er blevet fordelt, og nogle elever vil helt sikkert synes, de laver det hele. Måske skal grupperne mindes om, at man har forskellige roller i et samarbejde og byder ind med de kompetencer, man har. Der skal selvfølgelig være en rimelig fordeling af arbejdet. Men hvis man fx er den, der altid sørger for, at der er god energi i gruppen, er det også et væsentlig bidrag til det gode samarbejde.