Opgave

1) Download skemaet 'Vores projekt - kort fortalt' og udfyld det.(kan vi lave det som en lækker tlayoutet wordfil, de kan hente ned og arbejde videre i) 

Vores projekt - kort fortalt

Titel: (skriv projektets titel)

Resumé: (beskriv helt kort hvad projektet går ud på)

Problem eller formål: Hvilket problem er det, projektet vil løse?/hvad er projektets formål?  

Målgruppe: Hvem er målgruppen (målgrupperne)? Hvem får gavn af projektet?

Aktiviteter: Beskriv hvilke konkrete aktiviteter jeres projekt består af (fx et loppemarked)

Løsning: Hvordan løser/afhjælper jeres projekt problemet?

Succeskritererier: Hvad er projektets succeskriterier? Vær så konkrete som muligt.

Kommunikationsplan/markedsføring: Hvordan vil I sørge for at målgruppen får information om jeres projekt?

Samarbejdspartnere: Hvis projektet har nogle samarbejdspartnere, så beskriv dem her.

Økonomi: Er der brug for penge for at projektet kan blive til noget? Hvis ja, hvor skal pengene komme fra? (fx støtte fra kommunen, deltagerbetaling mv.)

Evaluering: Hvordan vil I evaluere projektet?

Det praktiske: Tid, sted, økonomi osv.

Om os: Skriv hvem der står bag projektet (fx 10. D på Trongårdsskolen)

Videre til trin 6

Pitch