Opgaver

I idéudviklingsfasen arbejder I overordnet med følgende spørgsmål:

 • Hvilke problemer ser vi/hører vi om/oplever vi/kender vi til i lokalområdet?
 • Hvad kunne vi godt tænke os var anderledes?
 • Hvordan kan vi forbedre lokalområdet?

(brug idéudviklingsøvelser fra værktøjskassen).

Værktøjskassen


Værktøjskassen

Fire idéudviklingsøvelser

 1. Problemer i nærområdet (ca. 20 min.)
  Brain på problemer i plenum eller grupper - fx hvilke problemer oplever jeg selv i relation til lokalområdet? Er der noget jeg savner/godt kunne tænke mig i lokalområdet? Slut af med at skrive ideer på en post-it. En idé per post-it.

 2. Beginners mind (30-60 min.)
  Se på lokalområdet med friske øjne. Forestil dig at du lige er dumpet ned fra mars og aldrig har været i dit lokalområde før. Gå rundt i lokalområdet og tag foto af et problem. Eller af en herlighed, du synes skal udnyttes bedre. Slut med at skrive ideer på en post-it. En idé per post-it.

 3. Lokalavisen (20-30 min.)
  Læs i lokalavisen og kig fx under læserbreve - hvilke problemer er der i lokalområdet? Hvordan kunne vi løse problemet? Slut med at skrive ideer på en post-it. En idé per post-it.

 4. Billedøvelse (15-20 min)
  Spred
  billedsættet ud på gulvet og tag et billede hver (vælg et billede på 20 sekunder). Stil jer sammen to og to og brain på ideer med udgangspunkt i, hvad billederne får jeg til at tænke på. Fx ideer der kombinerer de ting, der er på de to billeder (I har 2 minutter). Fremlæg kort for hinanden. Saml op med fælles ideudvikling - er der kommet ideer op af at høre hinandens oplæg. Slut med at skrive ideer på en post-it. En idé per post-it.

Øvelse til at undersøge ideer nærmere

1) Realisme/optimismeøvelse (laves i grupper af 4-8 personer)

Print realisme- og optimistkortet ud. Læg først optimistkortet på bordet og tal om alle styrkerne og alle mulighederne ved jeres idé. Det er forbudt at sige, at noget ikke kan lade sig gøre.

Læg realismekortet på bordet og tal om ideen ud fra, hvad I mener der realistisk set kan lade sig gøre.

Gør sådan med alle ideer og udvælg de bedste. Måske får I nogle helt nye ideer. Det er også fint! De udvalgte ideer skrives på hver sin post-it.

 

Værktøjskassen

Videre til trin 2

Teamkultur