Opgaver

Tag stilling til, om I skal have samarbejdspartnere med på jeres projekt og svar på flg:

Hvem vil vi gerne have med som samarbejdspartnere?

Hvad er samarbejdspartnernes rolle?

 

Brug evt. skemaet fra værktøjskassen

Videre til trin 5

Projektskriv